ŞEHİR YAŞAM PORTALI
Bir yol hikayesi...

Belediye’den üniversiteye bedelsiz arazi

Osmancık Belediyesi, Hitit Üniversitesi’ne bedelsiz arazi devretme kararı aldı.

Osmancık Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Gelgör başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündemde yazılı maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Osmancık Belediyesi Meclisi Haziran ayı toplantısı mazeretli olan bir üyenin haricinde üyelerden, Hüseyin Cebeci, Kemal Arslan, Seher Kökez, Mahmut Atmaca, Şeref Keskin, İsmail Akgöl, Ahmet Özoğlu,  Fatih Ergün, Hilmi Ünver, Kadriye Sekili,  Lütfullah Çuhacı, Ramazan Çalışkan, Özcan Göbel ve Kemal Yücel Kurşun ’un katılımıyla meclis salonunda yapıldı.

Toplantıda gündemin maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlanırken gündemin 7 nci maddesinde yer alan İmar Komisyonuna havale edilen  sırasıyla görüşüldü.

Hitit Üniversietesi Rektörlüğü Yapı İşleri  ve Teknik Dairesi Başkanlığının 28.02.2019 tarih E.13107 sayılı yazısı ile İmar planında Üniversite Alanı içerisinde kalan, belediyemize ait 28 ada 21 ve 27 nolu parsellerin Rektörlük adına tahsisi/devri talebi incelendi. 10.05.2019 tarih 2019/3 nolu İmar Komisyonu Raporunun 1 inci maddesi okundu.

İlçenin Eymir Mahallesinde bulunan İmar planında ”Üniversite Alanı” içerisinde yer alan mülkiyeti Osmancık Belediyesine ait 28 ada 21 nolu parselde kayıtlı 2.617,51m² yüzölçümlü taşınmaz ile 27 nolu parselde kayıtlı 3.083,05 m² yüzölçümlü taşınmazın, Üniversitenin Eğitim Öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Hitit Üniversitesi Rektörlüğü adına devrinin talep edildiği anlaşılırken parsellerin tapusunun Üniversite Hizmetlerinde kullanılmak şartıyla 5393 sayılı yasanın 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince  Hitit Üniversitesi Rektörlüğü adına bedelsiz olarak devirlerinin yapılmasına, tapusu devredilecek parsellerin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde bedelsiz olarak Osmancık Belediyesine geri devredileceği şerhinin tapu kütüğüne  konmasına, tapuyla ilgili işlemler için Encümenin yetkili kılınmasına, işaretle oylamaya göre Oy Birliğiyle karar verildi.

 

Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın