ŞEHİR YAŞAM PORTALI
Bir yol hikayesi...

Yerel yönetimler, gelişigüzel çıkan yayınlara ilan-reklam veremeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu’nun 15.01.2019 tarihli ve 2019-7680 sayılı yazısı  üzerine bir genelge yayınladı.

Yayınlanan genelgede şöyle denildi;

“Yerel yönetimlerce, resmi ilanların ve resmi ilan kapsamı dışındaki muhtelif ilanların Basın İlan Kurumu aracılığı olmaksızın bu minvaldeki ilan ve reklamları yayınlama hakkı bulunmayan, gelişigüzel yayınlanan, süreli olup olmadığı dahi şüpheli yayınlarda neşrettirildiği,
Resmi ilan ve reklamların Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun, bu Kanuna dayanılarak yapılan Yönetmelik ve alınan Genel Kurul kararlarında belirtilen şartları taşıyan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz süreli yayınlarda neşrettirilmesi gerektiği,
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünce güncel şekilde hazırlanan “Aylık Süreli Yayın Listesinin” Basın İlan Kurumunun internet sitesi https://ilanbis.bik.gov.tr/Uygulamalar/AylikListe adresinde kolaylıkla kullanılıp istifade edilebilecek bir şekilde duyurulduğu,
Basın İlan Kurumunun görev alanında bulunan yerlerdeki gazete ve dergilerde yayınlatılacak resmi ilan ve reklamların, Kurumun hazırladığı “Aylık Süreli Yayın Listesinde” yer alan gazete ve dergilerde anılan Kanun hükümlerine göre yayınlattırılması gerektiği belirtilmiştir.
Konunun İliniz dahilindeki bütün belediyelere duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın