ŞEHİR YAŞAM PORTALI
Bir yol hikayesi...

HZ.HÜSEYİN’İN DUASI

Hz. Ali ömrü boyunca,

Türklerle çok iyi ilişkiler kurmuştu.

Küçük oğlu Hz. Hüseyin’i,

Türk Devleti Sasanilerin,

Hükümdarının kızı ile evlendirmişti,

Hz Ali’nin gelini,

Hz Hüseyin’in eşi,

Oğlu Zeynel Abidin’in annesi,

Şehribanu bir Türk kızıydı.

Onun için Türkler Hz. Hüseyin,

Ve oğlu Zeynel Abidin’i çok severlerdi.

Muaviye’nin oğlu Yezid’i,

Halefi tayin etmesi üzerine,

Halifeler zamanından beri,

Züht ve takva sahibi Hz.Hüseyin,

Bu durumdan rahatsızlık duymuştur.

Saltanatı babadan oğula,

İntikal ettiren Bizans sisteminin,

Devlet teşkilatında uygulanması,

Müslümanlar arasında infiale yol açmıştır.

Müslümanlar ikiye bölünmüştür.

İki tarafın yapmış olduğu savaş sırasında,

Hz. Hüseyin’in kaybetmekte olduğunu gören,

Yedi Türk akıncısı Emevi ordusunun arasından

Hızla geçerek Hz. Hüseyin’i ve ailesini,

Kurtarmak için gelmişler ancak,

Hz. Hüseyin bunu kabul etmemiştir.

Peygamber torunu Hz. Hüseyin’in,

Gelen yiğitlerden bir isteği olur.

“Oğlum Zeynel Abidin çok hasta ve yaralı,

Alın götürün, o size emanettir.”der.

Yedi Türk akıncısı Zeynel Abidin’i alırlar,

Yaklaşmakta olan Emevi ordusunu yararlar,

Zeynel Abidin’i kılına zarar gelmeden kurtarırlar.

Bunu gören Peygamber Torunu

Hz. Hüseyin ellerini açarak,

“Yarabbi, bu yedi yiğide,

Yedi devlet nasip et.”der.

Bugün Türkistan’dan,

Balkanlara uzanan coğrafyada,

Türkiye Cumhuriyeti,

Azerbaycan Cumhuriyeti,

Özbekistan Cumhuriyeti,

Kazakistan Cumhuriyeti,

Kırgızistan Cumhuriyeti,

Türkmenistan Cumhuriyeti,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla,

Hür ve bağımsız,

Yedi Türk Devleti mevcuttur.

 

 

Bizim oralarda derler ki:

Bugün yedi devletin, yedi bayrağı,

Hz. Hüseyin’in duası ile,

Göklerde dalgalanmaktadır.

 

Muharrem YILDIZ

Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın